Chào mừng bạn đến với Phần mềm Luyện gõ 10 ngón!


Bạn vẫn chỉ dùng hai ngón tay để gõ bàn phím?
Bạn vẫn cần nhìn vào bàn phím trước khi gõ?

- Phần mềm Luyện ngón giúp gõ nhanh hơn và không cần nhìn vào bàn phím!
- Báo cáo Lịch sử luyện tập
- Đặc biệt: Phần mềm Miễn phí và Không chứa quảng cáo

Cách luyện tập: tập từ bài đầu tiên, thứ tự bài tăng dần độ khó, cần đạt 100% chính xác, và đạt tốc độ Trung bình trở lên!
Tốc độ trung bình: từ 250 ký tự (50 từ)/phút,
Tốc độ Nhanh: từ 350 ký tự (70 từ)/phút,
Tốc độ Siêu nhanh: từ 600 ký tự (120 từ)/phút

Mời bạn ĐĂNG NHẬP để lưu lại lịch sử luyện tập!

~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8
(
9
)
0
_
-
+
=
Back
Tab
q
w
e
r
t
y
u
i
o
p
{
[
}
]
|
\
Caps
a
s
d
f
g
h
j
k
l
:
;
"
'
Enter
Shift
z
x
c
v
b
n
m
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl